Zakończenie XIX edycji Konkursu LZZL

Szanowni Państwo,
Zakończyła się XIX edy­cja Konkursu Lider ZZL. Lid­erami w trzech równorzęd­nych kat­e­go­ri­ach konkur­sowych zostali:

  • SITECH Sp. z o.o.,
  • Łódzkie Cen­trum Doskonale­nia Nauczy­cieli i Ksz­tałce­nia Praktycznego,
  • Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Mazowieck­iego.

Mapa Lau­re­atów XIX edy­cji konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi

Mapa Laureatów XIX edycji konkursu Lider Zarządzania Zasobami LudzkimiNa stronie inter­ne­towej Konkursu Lider ZZL umieś­cil­iśmy jego pod­sumowanie mery­to­ryczne w formie dwóch opracowań:

  1. opra­cow­anie: „Najważniejsze przed­sięwz­ię­cia w obszarze zzl w fir­mach uczest­niczą­cych w  XIX edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi” (B. Sajkiewicz, A. Jawor-Joniewicz) https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-lider=zzl-w-firmach-xix-edycji
  2. folder „Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi XIX edy­cja” wraz z artykułem B. Sajkiewicz „Innowa­cyjność pra­cown­icza w przed­siębiorstwie” https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-lider=folder-lzzl-edycja-xix

Zapraszamy do lektury.

Biuro Konkursu Lider ZZL

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.