Kategoria B dla IPiSS w rankingu jednostek naukowych

Szanowni Państwo
P.T. Koledzy i Koleżanki
Uprze­jmie infor­muję, że w zaw­iązku z ostat­nią para­me­tryza­cją Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego przyz­nało Insty­tu­towi kat­e­gorię naukową B. Grat­u­luję i dziękuję wszys­tkim pra­cown­ikom IPiSS za zaan­gażowanie i za ich wkład w rezul­taty bieżącej oceny parametrycznej.

Łukasz Arendt

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.