praca60plus

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w ramach pro­jektu „praca60plus: inter­dyscy­pli­narny model przedłuże­nia akty­wności zawodowej pra­cown­ików w wieku emery­tal­nym real­i­zowany w obszarze ergonomii, elasty­czności i wal­i­dacji środowisk pracy” prowadzi nabór 16  MMŚP (mikro, małe i śred­nie przed­siębiorstwa) do testu Pro­to­typu mod­elu wspar­cia praca60plus

Nadzór nad pro­ce­sem rekru­tacji z ramienia IPiSS
prowadzi Pan Kamil Połonowski adres e-mail  praca60plus-wnioski@ipiss.com.pl

Załączniki do pobra­nia: pobierz plik w pdf Załącznik nr 1. For­mu­larz dla MMŚP

pobierz plik w pdf Załącznik nr 2. For­mu­larz dla kadry zarządza­jącej MMŚP

pobierz plik w pdf Reg­u­lamin rekru­tacji i uczest­nictwa w pro­jek­cie

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.