Aktualności

XV edycja Programu Doktoranckiego

Ruszył nabór do XV edy­cji Pro­gramu Dok­toranck­iego, wszys­t­kich zain­tere­sowanych zapraszamy do składa­nia  stosownych doku­men­tów do dnia 25 listopada 2016 r. do sekre­tariatu   Pro­gramu Dok­toranck­iego. więcej informacji…

Logo Programu DoktoranckiegoRuszył nabór do XV edy­cji Pro­gramu Dok­toranck­iego, wszys­t­kich zain­tere­sowanych zapraszamy do składa­nia  stosownych doku­men­tów do dnia 25 listopada 2016 r. do sekre­tariatu   Pro­gramu Dok­toranck­iego.
więcej infor­ma­cji…

Rozwiń >>

ZARZĄDZANIE PERSONELEM W DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH

Pole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. ZARZĄDZANIE PERSONELEM W DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH autorstwa dr hab. Zdzisława Cza­jki prof. IPiSS. (…) Płace sędz­iów i ref­er­en­darzy wzras­tają automaty­cznie corocznie. Mimo to więk­szość pra­cown­ików, w tym sędziowie nie jest zad­owolona ze swoich płac. … Czy­taj dalej

DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH, autor dr hab. Zdzisław Czajka prof. IPiSSPole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. ZARZĄDZANIE PERSONELEM W DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH autorstwa dr hab. Zdzisława Cza­jki prof. IPiSS.
(…) Płace sędz­iów i ref­er­en­darzy wzras­tają automaty­cznie corocznie. Mimo to więk­szość pra­cown­ików, w tym sędziowie nie jest zad­owolona ze swoich płac. Płace nie wspier­ają więc wprowadzanych zmian w zarządza­niu per­son­elem, mają­cych na celu usprawnie­nie pracy sądów i skróce­nie dłu­gości trwa­nia pro­cesów. Nie sprzyja temu także brak wewnętrznej spójności sys­temu płac, zwłaszcza między sędzi­ami i urzęd­nikami.
Zamów pub­likację przez internet

Rozwiń >>

WYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU

Nowość wydawnicza Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych pod red. naukową  prof  Marka Bed­narskiego pt.:  WYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU więcej… Zamów pub­likację przez internet

Publikacja IPiSS pt.: WYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU, Marek Bednarski (red.), Kazimierz W. Frieske, Zbigniew Klimiuk, Monika Latos-Miłkowska, Aleksandra Majchrowska, Wiktor RutkowskiNowość wydawnicza Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych pod red. naukową  prof  Marka Bed­narskiego pt.:  WYNAGRODZENIA W POLSCE PRZESŁANKI I HAMULCE WZROSTU więcej…

Zamów pub­likację przez internet

Rozwiń >>

STAROŚĆ STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Pole­camy pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. STAROŚĆ STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE, autorstwa prof. Pio­tra Błę­dowskiego oraz dr Zofii Szwedy-Lewandowskej więcej… Zamów pub­likację przez internet

POLITYKA WOBEC STAROŚCI I STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNEPole­camy pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. STAROŚĆ STARZENIA SIĘ W POLSCE W LATACH 2015–2035. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE, autorstwa prof. Pio­tra Błę­dowskiego oraz dr Zofii Szwedy-Lewandowskej więcej…

Zamów pub­likację przez internet

Rozwiń >>

OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRAC

Pole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRACY, autorstwa   Marty Derlacz-Wawrowskiej. Pub­likacja dostępna jest w Księ­garni Inter­ne­towej IPiSS

http://ksiegarnia.ipiss.com.pl/index.php?nr_rok=0115Pole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRACY, autorstwa   Marty Derlacz-Wawrowskiej. Pub­likacja dostępna jest w Księ­garni Inter­ne­towej IPiSS

Rozwiń >>

Patronaty i współpraca

Pracodawcy Rzeczypospolitej PolskiejFundacja Obserwatorium ZarządzaniaPARPVIP Polityka Biznes FaktyMiesięcznik „Praca i Zdrowie”The Warsaw VoicePolskie Stowarzyszenie Zarządzania KadramiMiesięcznik Przyjaciel przy PracyStowarzyszenie Agencji ZatrudnieniaPortal Rybku Pracy HRK.plSerwis Prawno-PracowniczyMiesięcznik Personel i ZarządzaniePraca plPortal Markapracodawcy.plNowoczesna Firma S.A.PulsHR.plMiesięcznik Serwis Administracyjno-SamorządowyKADRY INFOR.PLPortal Osobyzasoby.plDwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi


4business&peopleHeuresisLeadership CenterMonster PolskaIDEA! Management ConsultingWYG ConsultingNowoczesna Firma S.A.Polskie Stowarzyszenie Zarządzania KadramiDwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi