Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
ul. Bel­lot­tiego 3B, 01–022 Warszawa

Sekre­tariat
tel.: (+48 22) 53 67 511
fax: (+48 22) 53 67 514
adres e-mail:  sekretariat@ipiss.com.pl

Sekcja ds. Kon­tak­tów Zewnętrznych
tel.: (+48 22) 53 67 517
tel.: (+48 22) 53 67 531
tel.: (+48 22) 53 67 519
fax: (+48 22) 53 67 548
adres e-mail: kontakty@ipiss.com.pl

Kwartal­nik “Rynek Pracy”

Sekre­tarz Redakcji kwartal­nika “Rynek Pracy“
Joanna Ćwiek-Świdecka
tel.: 22 53 67 536
tel. kom. 698 051 047
e-mail: rynek.pracy@ipiss.com.pl
Pokój nr 14
Dyżur: poniedzi­ałek i czwartek

Możliwość komentowania jest wyłączona.