Kwartalnik Rynek Pracy

Sekre­tarz Redakcji kwartal­nika “Rynek Pracy“
Mał­gorzata Zdancewicz
tel.: 22 53 67 536
tel. kom. 605 045 015
e-mail: rynek.pracy@ipiss.com.pl

Pokój nr 14

Dyżur: poniedzi­ałek i czwartek

 Prze­jdź na stronę cza­sopisma Rynek Pracy

ROK 2016

 Rynek Pracy Nr 1 2016 Rynek Pracy Nr 3 2016
Pobierz numer
1
(156) 2016
pobierz plik w pdf
Pobierz numer
2 (157) 2016
pobierz plik w pdf
Pobierz numer
3 (158) 2016
pobierz plik w pdf

 

ROK 2015

Rynek Pracy Nr 1 2015  Rynek Pracy Nr 2 2015
Pobierz numer
1 (154) 2015
 

pobierz plik w pdf
Pobierz numer
2 (155) 2015
pobierz plik w pdf

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.