Formularz zgłoszenia

Konkurs Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi 2017

EDYCJA XVIII

Zakońc­zono przyj­mowanie zgłoszeń do udzi­ału w XVIII edy­cji Konkursu.

Potwierdze­nie udzi­ału w Gali XVIII edy­cji Konkursu
PRZEZ FORMULARZ

Udział w Gali wyłącznie za zaproszeni­ami