Nr 8 (305-2) 1999

Spis treści nr 8/1999

 Table of Contents

EKONOMICZNE STYMULATORY POPRAWY WARUNKÓW PRACY W POLSCEJan Rzepecki
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACYN.T. Byrom
POLSKIE PRAWO PRACY A STANDARDY EUROPEJSKIELud­wik Flo­rek
TENDENCJE I ZAMIERZENIA W REGULACJACH WSPÓLNOTOWEGO PRAWA PRACY Maria Matey-Tyrowicz

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
STUDENCI A RYNEK PRACYPLANY NA PRZYSZŁOŚĆ – Iwona Poli­w­czak

RECENZJE
Julian Auleyt­ner, Jan Danecki (red.): TEORETYCZNE PROBLEMY NAUKI O POLITYCE SPOŁECZNEJ – rec. Dar­iusz Zalewski
Jolanta Supińska (red.): POLITYKA SPOŁECZNA DZIŚ I JUTRO. OPINIE EKSPERTÓW – rec. Monika Abucewicz

INFORMACJE
EDUKACJA ZAWODOWA A RYNEK PRACY. KONFERENCJA IPiSS – Urszula Jeruszka
CZYM SĄ I JAKIE POWINNY BYĆ EFEKTYWNE SYSTEMY WYNAGRODZEŃ. KONFERENCJA IPiSS – Marta Juch­now­icz
POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC REFORM. KONFERENCJA poli­tyków społecznych – Mał­gorzata Satoła
FINAŁ I EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE W DZIEDZINIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ – Izabela Hebda-Czaplicka

NOWOŚCI WYDAWNICZE
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 7 (305–2) 1999

ECONOMIC FACTORS OF THE WORK CONDITIONS IMPROVEMENTJan Rzepecki
EFFECTIVE WORK SAFETY MANAGEMENTN.T Byrom
POLISH LABOR LAW AND THE EUROPEAN LEGAL STANDARDS Lud­wik Flo­rek
RECENT TRENDS IN EUROPEAN UNION LABOR LAW REGULATIONSMaria Matey-Turowicz

FROM RESEARCH AND STUDIES
UNIVERSITY STUDENTS AND LABOR MARKETLOOKING INTO THE FUTURE  – Iwona Poli­w­czak
DEPRIVATION OR EVERY-DAY LIFE PROBLEMS? LEVELS OF NEEDS SATISFACTION IN  FAMILIES WITH MANY CHILDREN, 1989–1996 – Mar­i­ola Racław-Markowska

BOOK REVIEWS
Julian Auleyt­ner, Jan Danecki (ed.): TOWARD  THE THEORY OF SOCIAL POLICY – Reviewed by Dar­iusz Zalewski
Jolanta Supińska (ed.): SOCIAL POLICY TODAY AND TOMORROW. EXPERTS OPINIONS  – Reviewed by Monika Abucewicz
Józef Jagas: PRODUCTIVITY AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND PROCESSES OF EUROPEAN INTEGRATION – Reviewed by Halina Różańska

INFORMATION
VOCATIONAL EDUCATION AND LABOR MARKET. ILSS Con­fer­ence – Urszula Jeruszka
THE GOVERNMENT AND PROMOTION OF EXTRAMURAL VOCATIONAL EDUCATIONAldona Andrze­jczak
THE NATURE AND FUTURE OF THE EFFECTIVE WAGE SYSTEMS. ILSS CONFERENCEMarta Juch­now­icz
SOCIAL POLICY AND CURRENT SOCIAL REFORMS IN POLAND. SOCIAL POLICY PLANNERS CONFERENCE –  Mał­gorzata Satoła
AWARDS FOR THE BEST M.A’S AND  PH.D’S  ON LABOR AND SOCIAL POLICY IN 1999 – Izabela Hebda-Czaplicka

NEW BOOKS
DIARY OF SOCIAL POLICY

prze­jdź do Spisu treści

« powrót