Nr 10 (307) 1999

Spis treści nr 10/1999

OD REDAKCJI
REFORMA OPIEKI ZDROWOTNEJ. STRATEGICZNE DZIAŁANIA NAPRAWCZECezary Wło­dar­czyk
FINANSOWANIE KAS CHORYCHDominik Batorski
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO Gertruda Uścińska
PŁACA MINMALNA A OGRANICZANIE UBÓSTWAStanisława Borkowska
KOMPETENCJE UNII EUROPEJSKIEJ W DZIEDZINIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ POLITYKI RYNKU PRACY Stanisława Goli­nowska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
POLITYKA ZDROWOTNA FRANCJI NA ROZDROŻU? – Mag­dalena Dymowska
NARODOWA SŁUZBA ZDROWIA W WIELKIEJ BRYTANII  – Ewa Aks­man

RECENZJE
Mał­gorzata Gład­kowska, Aniela Uziem­bło, Wiesław Theiss, Wanda Wyrobkowa-Pawłowska, Helena Żytkow­icz: OPIEKA SPOŁECZNA W WARSZAWIE 1923–1947. OPRACOWANIA I MATERIAŁY – Monika Abucewicz

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I NA ŚWIECIE
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY — MISCELLANEA

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNEPiotr Kurowski

NOWOŚCI WYDAWNICZE
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 10 (307) 1999

FROM EDITOR
HEALTH SYSTEM REFORM. IMPROVEMENT STRATEGIES  – Cezary Wło­dar­czyk
FINANCIAL RAMIFICATIONS OF THE HEALTH CARE PROVISIONSDominik Batorski
CASH SICKNESS BENEFITS IN POLAND  – Gertruda Uścińska
MINIMAL WAGE IMPACT ON ANTI-POVERTY POLICIESStanisława Borkowska
EUROPEAN UNION INVOVEMENT IN SOCIAL POLICY AND LABOR MARKET POLICYStanisława Goli­nowska

SOCIAL POLICY ABROAD
DILEMMAS OF HEALTH CARE POLICY IN FRANCEMag­dalena Dymowska
NATIONAL HEALTH SYSTEM IN GREAT BRITAIN Ewa Aks­man

BOOK REVIEWS
Mał­gorzata Gład­kowska, Aniela Uziem­bło, Wiesław Theiss, Wanda Wyrobkowa-Pawłowska, Helena Żytkow­icz: SOCIAL ASSISTANCE IN WARSAW, 1923–1947. SOURCES AN DATAMonika Abucewicz

CONTEMPORARY SOCIAL POLICY. DATA ON TRANSFORMATIONS: POLAND AND THE WORLD
CONTEMPORARY WORLD – Mis­cel­lanea

INFORMACJE
SOCIAL MINIMUMPiotr Kurowski

NOWOŚCI WYDAWNICZE
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

prze­jdź do Spisu treści

« powrót