Nr 3 (324) 2001

Spis treści nr 3/2001

Table of Contents

PRODUKTYWNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ W WARUNKACH INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ  — Józef Jagas
KIM BĘDZIEMY W SWOICH MAŁYCH OJCZYZNACHKIM BĘDĄ NASZE DZIECI? – Ewa Gier­manowska, Mar­i­ola Racław-Markowska
O PRZYCZNACH BEZROBOCIA I POLITYCE JEGO ZWALCZANIA. GŁOS W DEBACIEStanisława Goli­nowska

POLEMIKI
O MANKAMENTACH PROPOZYCJI DAVIDA HUMEA’A I STANISŁAWY GOLINOWSKIEJKarz­imierz W. Frieske

RECENZJE
Bar­bara Szatur-Jaworska: LUDZIE STARZY I STAROŚĆ W POLITYCE SPOŁECZNEJ – rec. Danuta Graniewska
Jacek Moskalewicz, Christo­ferr Tiger­st­edt (red.): PUBLIC OPINION ON SOCIAL PROBLEMS. A SURVEY AROUND THE BALTIC SEA – rec. K.W.F.
Jacek Kurzępa: MŁODZIEŻ  POGRANICZAJUMA – rec. Euge­niusz Moczuk

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA DANE O PRZEMIANCH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
MIMIMUM EGZYSTENCJIPiotr Kurowski
ZAPOBIEGANIE PATOLOGII MŁODZIEŻY. STUDIUM PRZYPADKUMag­dalena Duszczyk
PROBLEMY SPOŁECZNO – GOSPODARCZE W EROPIE ŚRODKOWO – WSCHODNIEJ U PROGU NOWEGO TYSIĄCLECIA . MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WE WROCŁAWKU – Andrzej Miel­czarek

SEMINARIA I KONFERENCJE INSYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
NOWOŚCI WYDAWNICZE
DIARUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

 


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 3 (324) 2001

PRODUCTIVITY AND COMPETITVENESS AND THE PROCESS OF EUROPEAN INTEGRATIONJózef Jagas
WHO ARE WE GOING TO BE IN OURSMALL FATHERLANDS’ – AND WHO ARE GOING TO BE OUR CHILDREN? -  Ewa Gier­manowska, Mar­i­ola Racław-Markowska
ON CAUSES OF UNEMPLOYMENT AND EMPLOYMENT  PROMOTION POLICY. AN OPINIONStanisława Goli­nowska

POLEMICS
ON DAVID HUME AND STANISAWA GOLINOWSKA MISTAKESKazmierz W.Frieske

BOOK REVIEWS
Bar­bara Szatur-Jaworska: OLD AGE AND ELDERLY AND SOCIAL POLICY – Reviewed by Danuta Graniewska
Jacek Moskalewicz, Christof­fer Tiger­st­edt (eds.): PUBLIC OPINION ON SOCIAL PROBLEMS. A SURVEY AROUND THE BALTIC SEA  — Reviewed by K.W.F.
Katarzyna Głąbicka: EUROPEAN UNION SOCIAL POLICY. EMPIRICAL AND VALUE ORIENTED PERSPECTIVE – Reviewed by Julian Auleyt­ner
Ewa Martynowicz-Hetka, Jacek Piekarski (eds.): VOLUNTARY INVOLVEMENT AS SOCIAL ACTIONS. READER AND DESIGN GUIDE  - Reviewed by K.W.F
Jacek Kurzępa: BORDERLAND YOUTH – “JUMA” – Reviewed by Euge­niusz Moczuk

CONTEPORARY SOCIAL POLICY DATA ON TRANSFORMATIONS: POLAND AND THE WORLD

CONTEPORARY WORLDMISCELLANEA

INFORMATION
EXISTENCY MIMIMUMPiotr Kurowski
YOUTH SOCIAL PATHOLOGY PREVENTION. CASE STUDYMag­dalena Duszczyk
SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE MIDDLEEAST EUROPE IN TURN OF CENTURIES, AN INTERNATIONAL CONFERENCE IN WŁOCŁAWEK – Andrzej Miel­czarek

SEMINAR AND CONFERENCE OF THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
NEW BOOKS

prze­jdź do Spisu treści

DIARY OF SOCIAL POLICY

« powrót