Nr 1 (334) 2002

Spis treści 1/2002

SYTUACJA NA RYNKU PRACY U PROGU NOWEGO WIEKU - Mał­gorzata Szylko-Skoczny
SOCJOLOGICZNE ASPEKTY BEZROBOCIAPiotr Mosiek
MIEJSCE SZKOLEŃ W OGRANICZANIU BEZROBOCIA W POLSCE. STUDIUM EMPIRYCZNEMarek Bed­narski
SYTUACJA SOCJALNA PRACOWNIKÓW W ZAGRANICZNYCH SUPERMARKETACHJulian Auleyt­ner, Mirosław Grewiński
BADANIE LOSÓW I POSTAW ABSOLWENTÓW ŚLĄSKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCHWładysława Sob­u­lowa, Kon­rad Tausz

RECENZJE
RAPORT O ROZWOJU SPOŁECZNYM. POLSKA 2000. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH;
Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Euge­niusz Kośmicki, Hen­ryk Januszek (red.): BIEDA NA WSI NA TLE GLOBALNYCH PRZEMIAN SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W POLSCE. SOCJOLOGICZNE, EKONOMICZNE I POLITYCZNE ASPEKTY PROBLEMU — rec. K.W.F.
Janusz Sztum­ski (red.): POKOLENIE WYGRANYCH? DZIECI I MŁODZIEŻ W PROCESIE TRANSFROMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ I POLITYCZNEJ POLSKI — rec. Witold Nieci­uński
Bożena Balcerzak-Paradowska (red.): KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY. RZECZYWISTOŚĆ LAT 1990–1999 — rec. K.W.F.
Mał­gorzata Ruch­niewicz: REPATRIACJA LUDNOSCI POLSKIEJ Z ZSRR W LATACH 1955–1959 — rec. Paweł Hut

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNEPiotr Broda-Wysocki, Piotr Kurowski
RYNEK PRACY WOBEC INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ. KONFERENCJA NAUKOWA IPiSS — Lucyna Machol-Zajda, Beata Kaczyńska
Stanisław Wieteska
WSPOMNIENIE O PROF. LILII MACKIEWICZ-GOLNIK


DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

« powrót