Nr 2 (335) 2002

Spis treści 2/2002

STANOWISKO KOMITETU NAUK O PRACY I POLITYCE SPOŁECZNEJ PAN W SPRAWIE SPOŁECZNYCH ASPEKTÓW POLITYKI FINANSÓW PUBLICZNYCH SPOŁECZNA FUNKCJA ZAKŁADÓW PRACYZofia Morecka
ZARZĄDZANIE SPOŁECZNA FUNKCJĄ ZAKŁADU PRACY. ARTYKUŁ DYSKUSYJNYJerzy Paszkowski
POMOC I DAROWIZNY ZAKŁADU PRACY. STUDIUM PRZYPADKUEuze­biusz Hoff­man
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO: ANALIZA NA PRZYKŁADZIE REGIONÓW: KOSZALIŃSKIE I OPOLSKIEPiotr Broda-Wysocki 

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
PRZYPADEK CHILE: PRZESŁANKI I KONSEKWENCJE NEOLIBERALNYCH REFORM SPOŁECZNYCH — Anna Ząbkow­icz

RECENZJE
Elż­bi­eta Kryńska: DYLEMATY POLSKIEGO RYNKU PRACY — rec. Zenon Wiśniewski
Marta Juch­now­icz (red.): BADANIE RYNKU WYNAGRODZEŃ. PROBLEMY METODOLOGICZNE — rec. Ewa Smyk
Marek Ziółkowski: PRZEMIANY INTERESÓW I WARTOŚCI SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO — rec. Maria Theiss

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY — MISCELLANEA

INFORMACJE
BIEDA NA WSI NA TLE GLOBALNYCH PRZEMIAN SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W POLSCE. KONFERENCJA W POZNANIUAndrzej Przymeński, Woj­ciech L. Janik, Zdzisław Czaja, Euge­niusz Kośmicki
PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM UBÓSTWA. KONFERENCJA W TORUNIU - Marcin Ziemkowski

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

« powrót