Nr 3 (336) 2002

Spis treści 3/2002

SŁOWO WSTĘPNE: SEKTORY STRATEGICZNEFORMACJE TRUDNE
RZĄDOWE PROGRAMY RESTRUKTURYZACJI SEKTORÓW STRATEGICZNYCH W OPINII ZARZĄDÓW, PRACOWNIKÓW I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCHJacenty Siewier­ski
ZWIĄZKI ZAWODOWE WOBEC RESTRUKTURYZACJILeszek Gile­jko
SPOŁECZNY KONTEKST UKŁADÓW PRACY W WYBRANYCH SEKTORACHIzabela Książkiewicz
KONFLIKTY W RESTRUKTURYZACJIRafał Towal­ski
OPINIE O GOSPODARCEORIENTACJE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE — Juliusz Gar­dawski

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
RESTRUKTURYZACJA W POLSKICH KOLEJACH PAŃSTWOWYCH. WYBRANE ZGADNIENIAKrzysztof Drozd, Tomasz Szurmak

Z HISTORII POLITYKI SPOŁECZNEJ
INSTYTUT SPRAW SPOŁECZNYCH (1931–1939) — Julian Auleyt­ner

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
WIEK EMERYTALNYREGULACJE UNIJNE. ROZWIĄZANIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH — Gertruda Uścińska
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE W RFNBar­bara Jaworska-Łuczak, Grze­gorz Jasiński

RECENZJE
Maria Jarosz (red.): MANOWCE POLSKIEJ PRYWATYZACJI — rec. K.W.F.
Euge­niusz Kwiatkowski: BEZROBOCIE. PODSTAWY TEORETYCZNE — rec. Marek Bed­narski
Mirosław Grewiński: EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY JAKO INSTRUMENT INTEGRACJI SOCJALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ — rec. Katarzyna Głębicka
Jacek Kurzępa: MŁODZIEŻ POGRANICZA — “ŚWINKI”, CZYLI O PROSTYTUCJI NIELETNICH — rec. Anna Chaber

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNEPiotr Kurowski
POSIEDZENIE POLSKIEGO KOMITETU STOSUNKÓW PRZEMYSŁOWYCH — Grażyna Spytek
SZANSE ABSLOWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH NA RYNKU PRACY. SEMINARIUM W IPiSS — Anna Jawor
BIURA POŚREDNICTWA PRACY DLA MARYNARZY FUNKCJONUJĄCE W POLSCELech Pieczyński

NOWOŚCI WYDAWNICZE INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

« powrót