Nr 5-6 (338-339) 2002

Spis treści 5–6/2002

KOSZTY PRACY W POLSCEZofia Jacukow­icz
STUDIA I CO POTEM? BEZROBOCIE WŚRÓD ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH — Elż­bi­eta Kryńska
ZWOLNIENIA GRUPOWE. POLSKA USTAWA A DYREKTYWA UEGrażyna Spytek

DYSKUSJE
CZY RÓŻNICOWAĆ PŁACĘ MINIMALNĄ? ARTYKUŁ DYSKUSYJNYZofia Jacukow­icz
ZASADA WZAJEMNOŚCIĄ ISTOTNE PRZESŁANKI DEREGULACJI RYNKU PRACYKaz­imierz W. Frieske

INICJATYWY REGIONALNE I LOKALNE
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W WOJ. PODKARPACKIMWYRÓWNYWANIE SZANS 2001–2003″ — Arka­diusz Tuziak

RECENZJE
Julian Auleyt­ner (red.): ROZTROPNE UPRAWIANIE POLITYKI SPOŁECZNEJ — rec. Adam Kurzynowski
Józef Jagas (red.): PRODUKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ W OKRESIE TRANSFORMACJI GOSPODARKI POLSKIEJ — rec. Halina Różańska

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPOŁCZESNY — MISCELLANEA

INFORMACJE
BEYOND TRANSITIONDEVELOPMENT PERSPECTIVES AND DILEMMAS. KONFERENCJA FUNDACJI CASEPiotr Broda-Wysocki
O FINANSACH PUBLICZNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ — Mirosław Grewiński
DIALOG SPOŁECZNY I KRYZYS ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W POLSCE. KONFERENCJA W WARSZAWIEKrzysztof Getka

TRYBUNA CZYTELNIKÓW
O SPOŁECZNYCH FUNKCJACH ZAKŁADÓW PRACYTadeusz Fudała

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

« powrót