Nr 7 (340) 2002

Spis treści 7/2002

PRZYCHODY ZE ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH W RODZINACH ROLNICZYCHAlina Siko­rska
CZYNNIKI KUMULACJI ZASOBÓW W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCHMał­gorzata Rószkiewicz
MONITORING I EWALUACJA W ZASTOSOWANIU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO — Mirosław Grewiński
ZWIĄZKOWA STRONA UKŁADU ZBIOROWEGO PRACYLud­wik Flo­rek
SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH — Fran­ciszek Małysz
BEZROBOCIE NA WSI W WOJ. OPOLSKIM. STUDIUM ANALIZY W WYBRANYCH POWIATACHKrzysztof Drozd

DYSKUSJE
NIE TYLKO WZROST GOSPODARCZY. SPOJRZENIE NA ELASTYCZNOŚĆ RYNKU PRACY PO KONFERENCJACH FUNDACJI CASE ORAZ NBPMateusz Walewski

INICJATYWY REGIONALNE I LOKALNE
WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZ SAMORZĄD POWIATOWYJoanna Szy­manowska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
O ZNACZENIU ELASTYCZNOŚCI RYNKU PRACY DLA WZROSTU ZATRUDNIENIA. DOŚWIADCZENIA NIEMIECKIE I HOLENDERSKIEJacek Męcina

RECENZJE
Tito Boeri: STRUCTURAL CHANGE, WELFARE SYSTEM AND LABOUR REALLOCATION. LESSONS FROM THE TRANSITION OF FORMERLY PLANNED ECONOMIES — rec. Józef Orczyk

 INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNEPiotr Kurowski
STATUS PRAWNY TRÓJSTRONNEJ KOMISJI DO SPRAW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH I WOJEWÓDZKICH KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO — Krzysztof Woj­ciech Baran
O WIELOWYMIAROWOŚCI PRACY SOCJALNEJ. KONFERENCJA W TORUNIUBożena Koś­cielak

TRYBUNA CZYTELNIKÓW
POSEŁ NIE MA RACJI! — Mał­gorzata Fudała-Koch

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

« powrót