Nr 2 (347) 2003

Spis treści 2/2003

BUDŻET SOCJALNY W NIEMCZECH I WNIOSKI DLA POLSKIJulian Auleyt­ner, Mirosław Grewiński
PRAWA SOCJALNE W SYSTEMIE PRAWA STANOWIONEGO — PRZYKŁAD POLSKIArka­diusz Żukiewicz
TENDENCJE ZMIAN W WYNAGRADZANIUJarosław Sokołowski

INICJATYWY LOKALNE I REGIONALNE
EWALUACJA PRACY PLACÓWKI OPIEKI SPOŁECZNEJ NA PRZYKŁADZIE MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGOPROMYK” Z GONIĄDZA — Joanna Moczy­dłowska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
REFORMA AMERYKAŃSKIEGO SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA MATEK Z DZIEĆMI W LATACH 90. — Lori Holy­fied, Anna Zajicek, Jolanta Grotowska-Leder

RECENZJE
Elż­bi­eta Kryńska: DYLEMATY POLSKIEGO RYNKU PRACY — rec. Andrzej Sucholiński
Grażyna Firlit-Fesnak (red.): REGIONALNE ASPEKTY REFORM SPOŁECZNYCH — rec. Anna Bzowska
Piotr Szukalski: PRZEPŁYWY MIĘDZYPOKOLENIOWE I ICH KONTEKST DEMOGRAFICZNY — rec. Maria Theiss
Jiri Vecernik, Petr Mateju (red.): TEN YEARS OF REBUILDING CAPITALISM: CZECH SOCIETY AFTER 1989 — rec. Stanisław Kamiński

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPOŁCZESNY — MISCELLANEA

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE: GRUDZIEŃ 2002 R. I PRZECIĘTNIE W 2002 R. — Piotr Kurowski, Piotr Broda-Wyscoki
CZYNNIKI KREOWANIA WZROSTU POPYTU NA PRACĘ. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE I REGIONALNE. KONFERENCJA W AUGUSTOWIEPaweł Gaiński
STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2002–2005. SPOTKANIE Z PROF. JERZYM HAUSNEREMMirosław Grewiński
PRZYGOTOWANIE CZŁONKOSTWA: KSZTAŁTOWANIE AGENDY POLITYKI SPOŁECZNEJ. KONFERENCJA W WARSZAWIETomasz Wiśniewski
WSPOMNIENIE O PROF. KAZIMIERZU SECOMSKIMAntoni Rajkiewicz

NOWOŚCI WYDAWNICZE INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

« powrót