Nr 4 (349) 2003

Spis treści 4/2003

MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W NIEFORMALNEJ GOSPODARCEAndrzej Świątkowski
ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓWJoanna Szy­manowska
SYTUACJA SOCJALNO-BYTOWA UZNANYCH UCHODŹCÓW — Roman Staw­icki

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
ZATRUDNIENIE BYŁYCH GÓRNIKÓW WAŁBRZYSKICH — Tadeusz Stalewski
UWARUNKOWANIA I PRZEJAWY MARGINALIZACJI MIESZKAŃCÓW RZESZOWA W OPINIACH PRACOWNIKÓW SOCJALNYCHRenata Wielgos-Struck, Mał­gorzata Bozacka

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTW W KRAJACH WYSOKO ROZWINIĘTYCH — Mał­gorzata Sulmicka

RECENZJE
Maciej Duszczyk: SWOBODNY PRZEPŁYW PRACOWNIKÓW W NEGOCJACJACH O CZŁONKOSTWO POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ — rec. Anna Bzowska
Cecile Wet­zels: SQUEEZING BIRTH INTO WORKING LIFE. HOUSEHOLD PANEL DATA ANALYSES COMPARING GERMANY, GREAT BRITAIN, SWEDEN AND THE NETHERLANDS — rec. Piotr Michoń

INFORMACJE
ŚWIATOWA KOMISJA DO SPRAW SPOŁECZNEGO WYMIARU GLOBALIZACJIDanuta Graniewska
PRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W MIASTACH. KONFERENCJA IUCISDLuc­jan Miś
II KONWENCJA RUCHU PRZECIW BEZRADNOŚCI SPOŁECZNEJ — Maria Theiss X EDYCJA KONKURSU “MŁODZI SOBIE” — Beata Kaczyńska

NOWOŚCI WYDAWNICZE INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

« powrót