Nr 5-6 (350-351) 2003

Spis treści 5–6/2003

STANDARDY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO NA XXI WIEKGertruda Uścińska
SPOŁECZNY WYMIAR POLSKIEGO SYSTEMU EMERYTALNEGOSyl­wia Bożek-Węglarz
PRACA JAKO WARTOŚĆ W REGIONIE RESTRUKTURYZOWANYMUrszula Swadźa

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
MODELE WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH: STANY ZJEDNOCZONE I FRANCJAAnna Blum­sz­tajn
OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH W WYBRANYCH KRAJACH UE. ROZWIĄZANIA PRORODZINNETomasz Wołowiec

RECENZJE
Krystyna Slany: ALTERNATYWNE FORMY ŻYCIA MAŁZEŃSKO-RODZINNEGO W PONOWOCZESNYM ŚWIECIE — rec. Anna Domaradzka
Jacek P. Męcina: ABSOLWENT NA RYNKU PRACY — rec. Anna Bzowska
Krzysztof Czekaj, Andrzej Niesz­porek, Marek Piekarski, Monika Zawartka: CZĘSTOCHOWA I PROBLEMY SPOŁECZNE JEJ MIESZKAŃCÓW NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU — rec. Michał Pyrek

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPOŁCZESNY — MISCELLANEA — oprac. A.R.

INFORMACJE
MIGRACJE ZE WSCHODU NA ZACHÓD EUROPY. KONFERENCJA W WARSZAWIEAnna Bzowska
Wybrane PRACE BADAWCZE INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCHBar­bara Kawęcka

NOWOŚCI WYDAWNICZE INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

« powrót