Nr 7 (352) 2003

Spis treści 7/2003

USTAWA O POŻYTKU PUBLICZNYM I WOLONTARIACIE. LIFTING DOTYCHCZASOWYCH UNORMOWAŃ CZY URZECZYWISTNIENIE KULTURY POMOCNICZOŚCI? — Ewa Leś
WĄTPLIWA REGULACJA USTAWOWAAntoni Rajkiewicz
ZATRUDNIENIE SOCJALNE — DWADZIEŚCIA LAT PÓŹNIEJ — Krzysztof Piątek
OTWARTA KOORDYNACJA W OCHRONIE ZDROWIAOBIEKTYWNA KONIECZNOŚĆ CZY WYMYSŁ EUROPEJSKIEJ BIUROKRACJI? ARTYKUŁ DYSKUSYJNY - Christoph Sowada

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
ZATRUDNIENIE W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACYIwona Poli­w­czak
POSTRZEGANIE PROBLEMU BEZROBOCIA MŁODZIEŻY PRZEZ WŁADZE LOKALNEEwa Gier­manowska, Mar­i­ola Racław-Markowska

RECENZJE
Kaja Gad­owska: ZJAWISKO KLIENTELIZMU POLITYCZNO-EKONOMICZNEGO. SYSTEMOWA ANALIZA POWIĄZAŃ SIECIOWYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEKSZTAŁCEŃ SEKTORA GÓRNICTWA W POLSCE — rec. Bar­tosz Pieliński
Ulrich Her­bert: HISTORIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC CUDZOZIEMCÓW W NIEMCZECH — rec. Beata Samoraj

INFORMACJE
DEREGULACJA POLSKIEGO RYNKU PRACY. KONFERENCJA NAUKOWA IPISSLucyna Machol-Zajda
MŁODZIEŻ — SZANSAEUROPA. KONFERENCJA Z OKAZJI 45-LECIA OHPBeata Kaczyńska
POSIEDZENIE PLENARNE KOMITETU NAUK O PRACY I POLITYCE SPOŁECZNEJ PANDorota Gło­gosz, Beata Kaczyńska

NOWOŚCI WYDAWNICZE INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

« powrót