Nr 8 (353) 2003

Spis treści 8/2003

GLOBALIZACJA HANDLU USŁUGAMI ZDROWOTNYMI I POLITYKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIAMichał Kruszka
ROLA PAŃSTWA W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI SPOŁECZNEJ — Renata Gabryszak
ZMIANA ROLI PAŃSTWA WOBEC PROBLEMU BEZROBOCIAEwa Polak
BAZA INFORMACYJNA DLA ANALIZ DOTYCZĄCYCH SKUTECZNOŚCI NARZĘDZI KSZTAŁTOWANIA DOCHODU GODZIWEGO GOSPODARSTW DOMOWYCHIrena Lich­niak 

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU NIEDOŻYWIENIA DZIECI W ŚWIETLE DZIAŁAŃ TRZECH TYPÓW INSTYTUCJIMarta Jankowska, Alek­san­dra Karpińska, Andrzej Meller

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
OPIEKA NAD DZIECKIEM A PRACA ZAWODOWA MATEK W KRAJACH UEPiotr Michoń

RECENZJE
Olga Kowal­czyk: SYSTEM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WOBEC POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ — rec. Bożena Kołaczek
Hanna Pal­ska: BIEDA I DOSTATEK. O NOWYCH STYLACH ŻYCIA W POLSCE KOŃCA LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH — rec. Jan­ina Marta Zabiel­ska
A. Geska Dijk­stra, Jan­neke Plantega (red.): EKONOMIA I PŁEĆ. POZYCJA ZAWODOWA KOBIET W UNII EUROPEJSKIEJ — rec. Mag­dalena Szpunar

 INFORMACJE
UNIA EUROPEJSKA I JEJ PRZYSZLI SĄSIEDZI — ILE WOLNOŚCI, ILE BEZPIECZEŃSTWA? KONFERENCJA W WARSZAWIEAnna Bzowska
SYSTEM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UE. KONFERENCJA PTPS I PSUSIzabela Podobas

NOWOŚCI WYDAWNICZE INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

« powrót