Nr 9 (354) 2003

Spis treści 9/2003

OCHRONA ZDROWIANIEPOWODZENIE REFORMYRyszard Bugaj
ZABEZPIECZENIE WŁASNEJ STAROŚCI NA TLE INNYCH POTRZEB POLAKÓWMał­gorzata Rószkiewicz
WYBRANE ZAGADNIENIA FINANSOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE - Piotr Bromber

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
MIEJSCE POLITYKI SPOŁECZNEJ W TRAKTACIE KONSTYTUCYJNYM UNII EUROPEJSKIEJPiotr Zawadzki
CUDZOZIEMCY NA AUSTRIACKIM RYNKU PRACYPiotr Piotrowski

RECENZJE
BAROMETR SPOŁECZNO-EKONOMICZNY 2001–2003, CZYLI GŁOSY WOŁAJĄCE NA PUSZCZY PRZED AKCESJĄ — rec. Paweł Poławski
Mirosław Grewiński, EFS W SAKSONII. WNIOSKI DLA POLSKI — rec. Ryszard Szarfen­berg
Andrzej Ziomek (red.): TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W GMINACH — rec. Dar­iusz Zalewski

INFORMACJE
MNIMUM SOCJALNEMARZEC I CZERWIEC 2003 — Piotr Kurowski
IV EDYCJA KONKURSU LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMIBeata Kaczyńska
DZIECI BEZ PRZYSZLOŚCI. KONFERENCJA W WARSZAWIEBeata Kaczyńska
PROGRAM BAWARSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA “SZANSA DLA LUDZI” — Marcin Jaworek

NOWOŚCI WYDAWNICZE INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

« powrót