Nr 10 (355) 2003

Spis treści 10/2003

NEGATYWNE TRENDY W RELACJACH PŁAC — Zofia Jacukow­icz
PRAKTYKA ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI — Bar­bara Szatur-Jaworska
O FORMACH I SPOŁECZNYCH KONSEKWENCJACH ELASTYCZNOŚCI PRACYRoman Auriga
NOWE KWESTIE SPOŁECZNE: ZNĘCANIE SIĘ NAD OSOBAMI NAJBLIŻSZYMI, ZALEŻNYMI, MAŁOLETNIMI I NIEPORADNYMIMonika Teterycz

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
CZYNNIKI I BARIERY WZROSTU ZATRUDNIENIA. WYNIKI SONDAŻU W PRZEDSIĘBIORSTWACH — Mieczysław Kabaj

POLEMIKI
KONIEC ŚWIATA — ROZMOWA Z LESZKIEM MILLEREM LANCETEM W MUCHĘ — Jolanta Banach NOWA WRAŻLIWOŚĆ SPOŁECZNA LEWICYRyszard Szarfen­berg
LIST OTWARTY DO PRZEWODNICZĄCEJ KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI, DANUTY WANIEK

RECENZJE
Piotr Bielecki, Andrzej Kaźmier­czak: EDUKACYJNE KONTA OSOBISTE: ALTERNATYWNY MECHANIZM FINANSOWANIA EDUKACJI USTAWICZNEJ I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO — rec. Tadeusz Szum­licz

INFORMACJE
BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE. DOROCZNA KONFERENCJA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH — Beata Kaczyńska
OBLICZA POLSKIEJ BIEDYDZIECI. KONFERENCJA IPISSMag­dalena Pielińska
POLITYKA SPOŁECZNA W STRATEGIACH SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH. KONFERENCJA W ROKOSOWIEMaria Theiss
SOCJOLOGIA I POLITYKA SPOŁECZNA A AKTUALBNE PROBLEMY PRACY SOCJALNEJ W POLSCE. KONFERENCJA W KATOWICACHDaniela Dzienniak-Pulina, Sabina Pawlas-Czyż

 DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

« powrót