Nr 11-12 (356-357) 2003

Spis treści 11–12/2003

NARODY ZJEDNOCZONE: DEKLARACJA TYSIĄCLECIA — Tadeusz Kowalak
ZRÓŻNICOWANIE WYNAGRODZEŃ REALNYCH NETTO W POLSCE W LATACH 1982–2001 — Julian Daszkowski
SPOŁECZNE SKUTKI ZWOLNIEŃ GRUPOWYCHGrażyna Spytek-Bandurska
DETERMINANTY AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACYPiotr Frączek

WYNIKI SPISU POWSZECHNEGO 2002
JAK MIESZKAMYMirosław Gor­czyca
MIESZKANIOWY SEKTOR PUBLICZNY W POLSCENARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 — Maciej Cesarski
NAD WYNIKAMI SPISU POWSZECHNEGO Z MAJA 2002 R. — Antoni Rajkiewicz

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
TRZECIA EDYCJAPODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW RYNKU PRACY” — Marcin Ziemkowski
RYNEK PRACY WE WŁOSZECH — Władysław Zakrzewski
LUDZIE STARSI ZA WSCHODNIĄ GRANICĄ: LWÓW, BRZEŚĆ, GRODNODanuta Piekut-Brodzka

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE — WRZESIEŃ 2003 — Piotr Kurowski
EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA W POLSCE W KONTEKŚCIE INTEGRACJI POLSKI Z UE. KONFERENCJA W KRAKOWIEBeata Samoraj
WYCHODZENIE Z UBÓSTWARAPORT DYREKTORA GENERALNEGO MOPMarcin Ziemkowski
POSIEDZENIE PLENARNE KOMITETU NAUK O PRACY I POLITYCE SPOŁECZNEJ PANBeata Moszyńska

RECENZJE
Włodz­imierz Anioł: PARADOKSY GLOBALIZACJI — rec. Paweł Hut

NOWOŚCI WYDAWNICZE INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

« powrót