Nr 2 (359) 2004

Spis treści 2/2004

OD REDAKCJI LIST PREZYDENTA RP Z OKAZJI 40-LECIA INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
LIST PREZESA RADY MINISTRÓW RP Z OKAZJI 40-LECIA INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
E-PRACA A ZMIANY W FIRMIEMarek Bed­narski
FORMALIZACJA DZIAŁAŃ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH — Agnieszka Hryniewicka
UPRZEDZENIA I DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA WIEK (AGEISM) — PRZYCZYNY, PRZEJAWY, KONSEKWENCJEPiotr Szukalski

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
POLITYKA SPOŁECZNA W TRAKTACIE AKCESYJNYM O PRZYSTAPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJPiotr Zawadzki
KLASYFIKACJA ZAWODÓW W WIELKIEJ BRYTANII I POLSCE — RÓŻNE PODEJŚCIA DO STANDARDÓW EUROPEJSKICHJerzy Stahl, Maciej Gruza

RECENZJE
Hen­ryk Białczyński: NOTATKI I WSPOMNIENIA Z DŁUGIEGO ŻYCIA. LATA 1921–2001 — Antoni Rajkiewicz, Mieczysław Kabaj
Kaz­imierz W. Frieske (red.): DEREGULACJA RYNKU PRACY — rec. Józef Orczyk
Zeszyt Naukowy Ochrony Zdrowia: ZDROWIE PUBLICZNE I ZARZĄDZANIE — rec. Lucyna Frąck­iewicz
Elż­bi­eta Trafi­ałek: POLSKA STAROŚĆ W DOBIE PRZEMIAN — rec. Dorota Gło­gosz

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE — GRUDZIEŃ 2003 — Piotr Kurowski
PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA. DIAGNOZA I PERSPEKTYWY. KONFERENCJA Z OKAZJI 40-LECIA IPISSAnna Jawor

NOWOŚCI WYDAWNICZE INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

« powrót