Nr 4 (361) 2004

Spis treści 4/2004

MIĘDZY POSTFEUDALIZMEM A POSTINDUSTRIALIZMEM: PRZEOBRAŻENIA SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W XX WIEKUWładysław Kwaśniewicz
WPŁYW OPODATKOWANIA I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO NA RELACJE WYNAGRODZEŃ — Zofia Jacukow­icz
OSZACOWANIA OBCIĄŻEŃ PŁAĆ SKŁADKAMI I PODATKIEM W POLSCE 1992–2002 — Julian Daszkowski
ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA OTWARTYM I CHRONIONYM RYNKU PRACY: UWARUNKOWANIA I SKUTKIBożena Kołaczek
ZATRUDNIENIE CHRONIONE A PRAWA GOSPODARKI RYNKOWEJAndrzej Bar­czyński
CZY NAPRAWDĘ JESTEŚMY INNI? EUROPEJSKI ROK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OPINII NIEPEŁNOSPRAWNYCH — Michał Paluch

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
AKTYWNOŚĆ BEZROBOTNYCH Z WARMII I MAZUR NA RYNKU PRACYRenata Las­man­ow­icz, Hen­ryk Lelusz

RECENZJE
Bar­bara Try­fan, Andrzej Ros­ner, Beata Pięcek: KOBIETY WIEJSKIE WOBEC ZMIAN SYSTEMOWYCH — rec. Danuta Graniewska
Maciej Cesarski: REPRODUKCJA MIESZKANIOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO W PROCESACH SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH. POLSKA I KRAJE OCED — 1960–2000 — rec. Lucyna Frąck­iewicz
Bar­bara Rysz-Kowalczyk, Bar­bara Szatur-Jaworska (red.), WOKÓŁ TEORII POLITYKI SPOŁECZNEJ. SZKICE I STUDIA DEDYKOWANE PROFESOROWI JANOWI DANECKIEMU NA JUBILEUSZ SIEDEMDZIESIĄTYCH PIĄTYCH URODZIN — rec. Justyna Godlewska

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY — MISCELLANEA

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE W 2003 R. — Piotr Kurowski
MINIMUM EGZYSTENCJI W 2003 R. — Piotr Kurowski
POSIEDZENIE PLENARNE KOMITETU NAUK O PRACY I POLITYCE SPOŁECZNEJ PANLucyna Machol-Zajda, Beata Moszyńska
DOŚWIADCZENIA KRAJOWYCH INSTYTUCJI DIALOGU SPOŁECZNEGO A PRZYSZŁOŚĆ DIALOGU W JEDNOCZĄCEJ SIĘ EUROPIE. SEMINARIUM W WARSZAWIEAnna Blum­sz­tajn

WSPOMNIENIE O MARKU PIĄTKOWSKIM


DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

« powrót