Nr 7 (364) 2004

Spis treści 7/2004

PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA PRACY W DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI MOPAndrzej Świątkowski
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA W POLSCE PO 1989 R. ZASÓB I JEGO ZMIANYMaciej Cesarski
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. JAK TO ROBIĆ? — Paulina Chodyra, Andrzej Trzeciecki

DYSKUSJE
BŁĘDNA DIAGNOZABar­tosz Pieliński

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
RYNEK PRACY W OPINII MATURZYSTÓWSła­womir Gawroński

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
RYNEK PRACY NA WĘGRZECH — Monika Wojdyło-Preisner
RYNEK PRACY W SZWAJCARIIKatrzyna Klimek

RECENZJE
Stanisława Goli­nowska (red.): POPYT NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW. POLSKA I SĄSIEDZI — rec. Romuald Jończy
Józef Jagas: UWARUNKOWANIA EFEKTYWNOŚCI POLSKIEJ TRANSFORMACJI — rec. Halina Różańska

INFORMACJE
ROLA I ZADANIA OSÓB STARSZYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM. KONFERENCJA W ŁÓDZI — Beata Ziębińska
ROLA I ZADANIA OSÓB STARSZYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM. KONFERENCJA W ŁÓDZI — Beata Ziębińska

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

« powrót