Nr 10 (367) 2004

Spis treści 10/2004

DOCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCHMirosław Gor­czyca
SYTUACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA PIELĘGNIAREK W POLSCEIrena Halota
REGRES DEMOGRAFICZNY A PRZEMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W POLSCE W LATACH 1980–2001 — Aure­lia Hel­wich, Euge­niusz Z. Zdro­jew­ski
DOFINANSOWANIE LOKALNYCH I REGIONALNYCH INICJATYW I PROGRAMÓW RYNKU PRACYAndrzej Trze­ciecki
WALKA Z UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W RAMACH OTWARTEJ METODY KOORDYNACJIOlga Soszyńska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
REFORMA ZDROWIA W NIEMCZECH W 2004 R. — NAJWAŻNIEJSZE CELE I ZMIANYChristoph Sowada
SPOŁECZNOŚĆ POLSKA W GRECJI W OBLICZU POSZERZENIA UEJacek Knopek

RECENZJE
Tadeusz Kowalak: ESEJE O DEMOKRACJI — rec. Woj­ciech Modzelewski
Kaz­imierz W. Frieske (red.): UTOPIE INKLUZJI. SUKCESY I PORAŻKI PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ — rec. Tadeusz Kowalak
Julian Auleyt­ner: POLSKA POLITYKA SPOŁECZNA. CIĄGŁOŚC I ZMIANY — rec. Wiesław Mysłek
Janusz Sztum­ski: ELITY, ICH MIEJSCE I ROLA W SPOŁECZEŃSTWIE — rec. Tadeusz Kowalak

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY — MISCELLANEA

INFORMACJE
KAPITAŁ SPOŁECZNY. XXII KONFERENCJA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH — Beata Kaczyńska

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

 

« powrót