Nr 11-12 (368-369) 2004

Spis treści 11–12/2004

OD REDAKCJI
REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIA SYTUACJI MIESZKANIOWEJ LUDNOŚCI– Prze­mysław Śleszyński
DOCHODOWA SYTUACJA RODZIN W POLSCE I JEJ UWARUNKOWANIABożena Kołaczek
MINIMALNY DOCHÓD GWARANTOWANY A POLSKI SYSTEM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO — Ryszard Szarfen­berg

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
WYBÓR METOD POSZUKIWANIA PRACY PRZEZ BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓWRenata Las­man­ow­icz

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
SYSTEM PREWENCJI KRYMINALNEJ JAKO JEDEN Z KOMPONENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ REPUBLIKI CZESKIEJArka­diusz Żukiewicz

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE: MARZEC I CZERWIEC 2004 R. — Piotr Kurowski
30-LECIE GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO — oprac. Beata Kaczyńska
ZAŁOŻENIA POLITYKI MIGRACYJNEJ POLSKI. KONFERENCJA W WARSZAWIERenata Ste­fańska
LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI. V EDYCJA KONKURSUBeata Kaczyńska
RADA SPOŁECZNA PRZY PREZESIE RADY MINISTRÓW — oprac. B.K.
80 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA POLITYKI SPOŁECZNEJ — PERSPEKTYWY POLSKIEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ — Marta Gęb­ska
KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE DOKTORSKIE I MAGISTERSKIE W DZIEDZINIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ — Bożena Kołaczek

 DARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

« powrót