Kontakt

Inspek­tor Ochrony Danych Osobowych
mgr Renata Zwolińska
(+48 22) 53 67 523
e-mail: iodo@ipiss.com.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI