Kontakt

Pełnomoc­nik  ds. Ochrony Infor­ma­cji Nie­jawnych i Spraw Obron­nych
Janusz Sobolewski
tel.: (+48 22) 53 67 532
e-mail: j.sobolewski@ipiss.com.pl