21 marca, 2023

Wybór najkorzystniejszej oferty

dotyczy: opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu pomieszczeń biurowych siedziby Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Zestawienie ofert i wybór oferty

Translate »
Skip to content