Wysokość minimum egzystencji

ANALIZY

Min­i­mum egzystencji w układzie przestrzen­nym — dane za 2023 r.

 

Min­i­mum egzystencji w układzie przestrzen­nym — dane za 2022 r.

 

Wysokość min­i­mum egzys­tencji w lat­ach 1993 — 2019  

Wykres 1 — Odsetek gospo­darstw domowych o wydatkach poniżej min­i­mum egzys­tencji w lat­ach 1994–2017 

INFORMACJA O WARTOŚCI I STRUKTURZE MINIMUM EGZYSTENCJI

Infor­ma­cje średnioroczne

ANALIZY

Min­i­mum egzys­tencji w układzie przestrzen­nym — dane za 2020 r. 

Min­i­mum egzys­tencji w układzie przestrzen­nym — dane za 2019 r. 

Min­i­mum egzys­tencji w układzie przestrzen­nym — dane za 2018 r. 

Min­i­mum egzys­tencji w układzie przestrzen­nym — dane za 2017 r. 

Min­i­mum egzys­tencji w układzie przestrzen­nym — dane za 2016 r. 

Min­i­mum egzys­tencji w układzie przestrzen­nym — dane za 2015 r. 

Min­i­mum egzys­tencji w układzie przestrzen­nym — dane za 2014 r.

Min­i­mum egzys­tencji w układzie przestrzen­nym — dane za 2013 r. 

Zróżni­cow­anie min­i­mum egzys­tencji w układzie przestrzen­nym w 2012 r.   

Pyta­nia w sprawie min­i­mum egzys­tencji proszę kierować do Pana Pio­tra Kurowskiego na dares e-mail: kurowski.piotr@ipiss.com.pl

Translate »
Skip to content