Ludzie

Dyrekcja

dr Elżbieta Bojanowska Dyrektor
mgr Izabela Hebda-Czaplicka Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych

Główna Księgowa

mgr Elżbieta Zagdan Dział Finansowo-Księgowy

Kierownicy

dr hab. Zbigniew Klimiuk Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta Pion Badawczy Polityki Społecznej

Profesorowie

prof. Marek Bednarski Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
prof. Ludwik Florek Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
prof. Stanisława Golinowska Pion Badawczy Polityki Społecznej
prof. Gertruda Uścińska  Pion Badawczy Polityki Społecznej

Profesorowie Instytutu

dr hab. Zdzisław Czajka Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr hab. Urszula Jeruszka Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr hab. Zbigniew Klimiuk Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta Pion Badawczy Polityki Społecznej

Adiunkci

dr Maciej Abramowicz Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Monika Abucewicz Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Rafał Bakalarczyk Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Zofia Czepulis-Rutkowska Pion Badawczy Polityki Społecznej
dr Anna Jawor-Joniewicz Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Iwona Kukulak-Dolata Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Piotr Kurowski Pion Badawczy Polityki Społecznej
dr Elżbieta Kuźma Pion Badawczy Polityki Społecznej
dr Krzysztof Podwójcic  Pion Badawczy Polityki Społecznej
dr Iwona Poliwczak Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Paweł Poławski Pion Badawczy Polityki Społecznej
dr Dariusz Zalewski Pion Badawczy Polityki Społecznej

Asystenci

mgr Maciej Gruza Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
mgr Halyna Petryshyn Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
mgr Izabela Hebda-Czaplicka Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych

Redakcje czasopism

mgr Olga Gaertner Redakcja miesięcznika Polityka Społeczna
mgr Ewa Różycka Redakcja miesięcznika Polityka Społeczna
mgr Ewa Ryczywolska Redakcja dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
mgr Małgorzata Zdancewicz Redakcja dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
mgr Małgorzata Zdancewicz Redakcja kwartalnika Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Stanowiska samodzielne

mgr inż. Janusz Sobolewski Pełnomoc­nik ds. Ochrony Infor­ma­cji Nie­jawnych i Spraw Obron­nych
mgr Renata Zwolińska  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
mgr Renata Zwolińska Samodzielne St. Pracy ds. Pracowniczych

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Luiza Daab Dział Administracji i Kontaktów Zewnętrznych
mgr Sławomir Mikulski Centrum Obsługi Projektów
mgr Anna Łodygowska Centrum Obsługi Projektów
   

Pracownicy finansowo-księgowi

                                           vacat                   Dział Finansowo-Księgowy i Spraw Pracowniczych

Pracownicy administracyjni

Luiza Daab Centrum Obsługi Projektów
Jolanta Giera Sekretariat
Hubert Koseła Centrum Obsługi Projektów

Pracownicy gospodarczy

Katarzyna Słupska Dział Administracji i Kontaktów Zewnętrznych

Pracownicy zatrudnieni w projektach

dr Martyna Kawińska Pion Badawczy Polityki Społecznej
mgr Konrad Kosior Pion Badawczy Polityki Społecznej
inż. Grzegorz Kozłowski Pion Badawczy Polityki Społecznej
inż. Tadeusz Polakiewicz Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
   
mgr Małgorzata Szrajda Pion Badawczy Polityki Społecznej
dr Piotr Szukalski Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Izabela Warwas Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Justyna Wiktorowicz Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
dr Elżbieta Szwałkiewicz Pion Badawczy Zatrudnienia i Rynku Pracy
mgr Beata Kaczyńska Pion Badawczy Polityki Społecznej

Translate »
Skip to content