Dyrekcja

dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta   — Dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych

Izabela Hebda-Czaplicka – Zastępca dyrek­tora ds. eko­nom­icznych

 

Translate »
Skip to content