Dyrekcja

                                                                             — Dyrek­tor Insty­tutu

Izabela Hebda-Czaplicka – Zastępca dyrek­tora ds. eko­nom­icznych, pełniąca obowiązki Dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

 

Translate »
Skip to content