Dyrekcja

dr Elż­bi­eta Bojanowska — Dyrek­tor Insty­tutu

Izabela Hebda-Czaplicka – Zastępca dyrek­tora ds. eko­nom­icznych

 

Translate »
Skip to content