Kontakt

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
ul. Bel­lot­tiego 3B, 01–022 Warszawa

Sekre­tariat
tel.: (+48 22) 53 67 511
adres e-mail:  sekretariat@ipiss.com.pl

Dział Admin­is­tracji i Kon­tak­tów Zewnętrznych
Luiza Daab
tel. (+48 22) 53 67 522
tel. kom. 692 065 726
adres e-mail: hrm@ipiss.com.pl

Inspek­tor Ochrony Danych Osobowych
mgr Renata Zwolińska
tel. 22 53 67 523
adres e-mail iodo@ipiss.com.pl

Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzys­tencji
dr Pio­tr Kurowski
adres e-mail:l: kurowski.piotr@ipiss.com.pl2) 53 67 519

Translate »
Skip to content