Wysokość minimum socjalnego

ROK 2023
Poziom minimum socjalnego – dane kwartalne

 

ANALIZY
Minimum socjalne w układzie przestrzennym – dane za 2022 r.

Wartości i struk­tura min­i­mum soc­jal­nego z uwzględ­nie­niem zmian wynikłych z pan­demii wirusa SARS-CoV-2 w 2020 r.
DANE ŚREDNIOROCZNE
Wartości i struk­tura min­i­mum soc­jal­nego z uwzględ­nie­niem zmian wynikłych z pan­demii wirusa SARS-CoV-2 w 2020 r.
DANE KWARTALNE W 2020 R.

WARTOŚCI MINIMUM SOCJALNEGO OGÓŁEM

   

  INFORMACJA O WARTOŚCI I STRUKTURZE MINIMUM SOCJALNEGO

  Infor­ma­cje średnioroczne

    

   Infor­ma­cje kwartalne  (I, II, III, IV)

   Rok 2022*

   Rok 2021*

   Rok 2020*

     

    Rok 2019*

      

     Rok 2018

       

      Rok 2017

        

       Rok 2016

         

        Rok 2015

          

         Rok 2014

           

          Rok 2013

            

           Rok 2012

             

            Rok 2011

              

             Rok 2010

               

              Rok 2009

                

               Rok 2008

                 

                Rok 2007

                  

                 ANALIZY

                 Min­i­mum soc­jalne w układzie przestrzen­nym — dane za 2021 r.  

                 Min­i­mum soc­jalne w układzie przestrzen­nym — dane za 2020 r.  

                   

                  Min­i­mum soc­jalne w układzie przestrzen­nym — dane za 2019 r.  

                    

                   Min­i­mum soc­jalne w układzie przestrzen­nym — dane za 2018 r.  

                     

                    Min­i­mum soc­jalne w układzie przestrzen­nym — dane za 2017 r.  

                      

                     Min­i­mum soc­jalne w układzie przestrzen­nym — dane za 2016 r.  

                       

                      Min­i­mum soc­jalne w układzie przestrzen­nym — dane za 2015 r. 

                        

                       Min­i­mum soc­jalne w układzie przestrzen­nym — dane za 2014 r. 

                         

                        Min­i­mum soc­jalne w układzie przestrzen­nym — dane za 2013 r. 

                          

                           

                          Pyta­nia w sprawie min­i­mum soc­jal­nego proszę kierować do Pana Pio­tra Kurowskiego na adres e-mail: kurowski.piotr@ipiss.com.pl

                           _______________________
                          * Od wielu lat wartość min­i­mum soc­jal­nego w ciągu roku sza­cow­ano w 4 okre­sach miesięcznych — były to ostat­nie miesiące w kwartałach (marzec, czer­wiec, wrze­sień i grudzień). Takie pode­jś­cie było potrzebne zwłaszcza na początku trans­for­ma­cji, gdy poziom inflacji był wysoki.
                          Od 2019 r. prze­chodz­imy na inne okresy wg GUS metodolog­icznie bardziej wskazane będzie opar­cie sza­cunków na notowa­ni­ach cen w okre­sach kwartal­nych (I, II, III i IV kwartał).

                          Translate »
                          Skip to content