Często zadawane pytania (FAQ)

  • Zapraszamy na stronę, na której opub­likowane są infor­ma­cje na temat  min­i­mum soc­jal­nego i min­i­mum egzys­tencji począwszy od 1981 roku  (więcej…)
  • Infor­ma­cje o wysokości  min­i­mum soc­jal­nego  (więcej…)
  • Infor­ma­cje o wysokości  min­i­mum egzys­tencji  (więcej…)

Szczegółółowych infor­ma­cji na temat min­i­mum soc­jal­nego udziela Pan dr  Piotr Kurowski

Infor­ma­cję o planowanych kon­fer­enc­jach, sem­i­nar­i­ach i debat­ach zna­jdą państwo na pod­stronach ser­wisu:
Plan kon­fer­encji
Plan debat
Plan seminariów

Translate »
Skip to content