Dariusz Zalewski

Komórka organizacyjna:
Zakład Zbiorowych Stosunków Pracy
telefon:
(+48 22) 53 67 536
Stanowisko:
Adiunkt
fax:
Stopień naukowy:
dr
e-mail:
zalewda@is.uw.edu.pl

Ważne funkcje w IPiSS

Socjologia

Specjalności

Socjologia problemów społecznych

Notka biograficzna

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Adiunkt w Zakładzie Zbiorowych Stosunków Pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz w Zakładzie Socjologii Problemów Społecznych i Planowania Społecznego w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracę zawodową rozpoczął w 1985 r. na stanowisku elektryka w KWB „Bełchatów” a później praktykował w zawodzie drukarza i introligatora w jednym z warszawskich wydawnictw. Od 1994 r. na stanowisku asystenta w IPiSS a od 2002 r. na stanowisku adiunkta zarówno w IPiSS, jak i IS UW. Główne kierunki zainteresowań badawczych to instytucje państwa opiekuńczego, problematyka zbiorowych stosunków pracy i dialogu społecznego na wybór których niebagatelne znaczenie miało wcześniejsze doświadczenie zawodowe. Dawno temu grywał w piłkę nożną i nawet kilka razy otrzymał za to pieniądze – jak najbardziej legalnie!

Zainteresowania badawczeStosunki pracy, relacje w zew. pracodawcy, problematyka państwa opiekuńczego – instytucje, ideologie, realia

Zainteresowania badawcze

Stosunki pracy, relacje w zew. pracodawcy, problematyka państwa opiekuńczego – instytucje, ideologie, realia

Autor lub redaktor publikacji wydanej nakładem IPiSS

Współautor publikacji wydanej nakładem IPiSS

  • POLITYKA SPOŁECZNA W LATACH 1994-1996 Procesy regulacyjne i ich potencjalne skutki
  • POLITYKA SPOŁECZNA WYBRANE PROBLEMY Wybór artykułów z lat 1999-2005
  • SOCIAL POLICY IN THE 1990s LEGAL REGULATIONS AND PROSPECTED RESULTS
  • SPOŁECZNO-EKONOMICZNE PROBLEMY REGIONÓW
  • TRZECI SEKTOR: fasady i realia
  • UTOPIE INKLUZJI. SUKCESY I PORAŻKI PROGRAMÓW REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
  • WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ. Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje
  • WYBRANE INSTYTUCJE DEMOKRACJI PARTYCYPACYJNEJ W POLSKIM SYSTEMIE POLITYCZNYM
  • ZATRUDNIENIE NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIEJ GOSPODARCE Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska

Wykaz innych publikacji tego autora (w wyborze)

  • „Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji.”, s. 216, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006
Translate »
Skip to content