Gertruda Uścińska

Komórka organizacyjna:
Zakład Polityki Społecznej
telefon:
(+48 22) 53 67 539
Stanowisko:
Profesor
fax:
Stopień naukowy:
prof. dr hab.
e-mail:
g.uscinska@ipiss.com.pl

Ważne funkcje w IPiSS

członek Rady Naukowej IPiSS kadencji 2015–2021

Specjalności

Zabezpieczenie społeczne, prawo europejskie, prawo pracy

Dyscypliny naukowe

Nauki prawne, nauki o polityce

Notka biograficzna

Profesor doktor habilitowany, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kierownik Zakładu Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Zakładzie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, ekspert w programach badawczych uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych państw członkowskich Unii Europejskiej (uniwersytety w Antwerpii i Gandawie, Instytut Maksa Plancka i in.) w związku z realizacją programów unijnych (Consensus, Special, LAW, trESS, FreSsco), kierownik i ekspert w projektach polskich i międzynarodowych. Autorka wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społecznego, prawa europejskiego.

Autor lub redaktor publikacji wydanej nakładem IPiSS

Współautor publikacji wydanej nakładem IPiSS

Translate »
Skip to content