Grażyna Kupis

Komórka organizacyjna:
Redakcja miesięcznika Polityka Społeczna
telefon:
(+48 22) 53 67 522, (+48 22) 53 67 534
Stanowisko:
Sekretarz Redakcji
fax:
Stopień naukowy:
mgr
e-mail:
d.szatkowska@ipiss.com.pl; polityka.spoleczna@ipiss.com.pl

Notka biograficzna

Szczegółowe infor­ma­cje doty­czące pisma, sposobu nadsyła­nia artykułów do pub­likacji oraz wszelkie inne można uzyskać bezpośred­nio w redakcji “Poli­tyki Społecznej”.

Translate »
Skip to content