Iwona Kukulak-Dolata

Komórka organizacyjna:
Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy
telefon:
(+48) 607 996 153
Stanowisko:
Adiunkt
fax:
Stopień naukowy:
dr
e-mail:
doiwona@poczta.onet.pl

Specjalności

Planowanie i polityka ekonomiczna

Dyscypliny naukowe

Ekonomia

Notka biograficzna

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni współpracownik w roli eksperta ds. rynku pracy w Zakładzie Zatrudnienia i Rynku Pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Od 2019 r. adiunkt w Pionie Badawczym Zatrudnienia i Rynku Pracy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Adiunkt w Katedrze Polityki Ekonomicznej na Uniwersytecie Łódzkim. Zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach funkcjonowania rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki instytucjonalnej obsługi podmiotów rynku pracy (temat pracy doktorskiej „System pośrednictwa pracy”). Prowadzi badania dotyczące oceny potencjału kwalifikacyjnego podstawowych grup pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, monitorowania podejmowanych działań przez urzędy pracy, analizy obszarów współpracy urzędów pracy z pracodawcami. Efektem tych i innych badań jest obszerny dorobek naukowy w postaci publikacji umieszczanych w recenzowanych opracowaniach ekonomicznych o wysokiej randze naukowej.

Zainteresowania badawcze

Rynek pracy

Współautor publikacji wydanej nakładem IPiSS

Translate »
Skip to content