Iwona Poliwczak

Komórka organizacyjna:
Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy
telefon:
(+48) 600 437 311
Stanowisko:
Adiunkt
fax:
Stopień naukowy:
dr
e-mail:
iwona.poliwczak@interia.pl

Specjalności

Rynek pracy

Notka biograficzna

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Zatrudnienia i Rynku Pracy a od 2019 r. w Pionie Badawczym Zatrudnienia i Rynku Pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką rynku pracy oraz zjawiskami dyskryminacji na rynku pracy i wykluczenia społecznego grup mniejszościowych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Socjologia. Ukończona specjalizacja – Aktywizacja Społeczności Lokalnych. Autorka lub współautorka wielu publikacji i opracowań naukowych w tym „Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, KIGR, IPiSS (Warszawa 2007). Uczestniczyła w wielu krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych, głównie w roli eksperta ds. badań.

Współautor publikacji wydanej nakładem IPiSS

Translate »
Skip to content