Małgorzata Zdancewicz

Komórka organizacyjna:
Redakcja dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Redakcja kwartalnika Niepełnosprawność i Rehabilitacja
telefon:
(+48 22) 53 67 524
Stanowisko:
Sekretarz Redakcji dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Sekretarz Redakcji kwartalnika Niepełnosprawność i Rehabilitacja
fax:
e-mail:
redakcja.zzl@ipiss.com.pl;
nir.sekretarz@ipiss.com.pl
Translate »
Skip to content