Piotr Kurowski

Komórka organizacyjna:
Zakład Polityki Społecznej
telefon:
(+48 22) 53 67 527
Stanowisko:
Adiunkt
fax:
(+48 22) 53 67 528
Stopień naukowy:
dr
e-mail:
kurowski.piotr@ipiss.com.pl

Specjalności

Minimum socjalne

Dyscypliny naukowe

Ekonomia

Notka biograficzna

Absolwent (1996 r.) Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Krakowie, na kierunku Finanse i bankowość (specjalizacja w Finansach publicznych). Od 1997 r. pracownik Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Uczestnik projektów badawczych  realizowanych w IPiSS m.in. na temat systemów emerytalnych, identyfikacji ubóstwa, modeli minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych. Ekspert w Zespole Zadaniowym ds. Reintegracji Społecznej przy resorcie pracy (2002-2004). W 2005 r. obronił pracę doktorską na temat warunków startu funduszy emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W IPiSS zajmuje się szacowaniem wielkości minimum socjalnego oraz minimum egzystencji. Zainteresowania: systemy emerytalne, warunki życia ludności, Nauka Społeczna Kościoła.

Zainteresowania badawcze

Reforma ubezpieczeń społecznych, redystrybucja dochodów a solidaryzm społeczny

Autor lub redaktor publikacji wydanej nakładem IPiSS

Współautor publikacji wydanej nakładem IPiSS

Translate »
Skip to content