Stanisława Golinowska

Komórka organizacyjna:
Zakład Polityki Społecznej
telefon:
(+48 22) 53 67 528
Stanowisko:
Profesor
fax:
Stopień naukowy:
prof. dr hab.
e-mail:
s.golinowska@ipiss.com.pl

Ważne funkcje w IPiSS

członek Rady Naukowej IPiSS kadencji 2011–2015

Specjalności

Ekonomika zdrowia, polityka społeczna, rynek pracy

Dyscypliny naukowe

ekonomia, socjologia

Notka biograficzna

Profesor nauk ekonomicznych, absolwentka ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka fundacji im. Aleksandra von Humboldta. Tytuł profesora uzyskała w 1995 r. Jest uznaną specjalistką w dziedzinie polityki społecznej i rynku pracy. Posiada szeroką wiedzę na temat systemów zabezpieczenia społecznego: emerytalnego, rentowego i pomocy społecznej, a także ochrony zdrowia. W IPiSS rozwinęła prace na temat ubóstwa, prowadząc projekty znane jako Polska bieda I i II. Prowadziła wiele badań porównawczych. Była redaktorem naukowym kilku raportów UNDP o rozwoju społecznym Polski (ostatni z 2004 r. pt. „W trosce o pracę”) oraz prac wykonanych na potrzeby Komisji UW (w tym praca zrealizowana w IPiSS „Integracja społeczna osób niepełnosprawnych”). Piastowała stanowiska kierownicze w różnych ośrodkach naukowo-badawczych. Była dyrektorem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w latach 1991-1997, a obecnie kieruje Instytutem Zdrowia Publicznego CM UJ w Krakowie. Brała udział w pracach doradczych. W latach 1994-2005 była członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej. Uczestniczyła w misjach doradczych na Ukrainie, w Bułgarii, Mołdawie i Gruzji. Współpracuje i wspiera organizacje pozarządowe. Jest wiceprzewodniczącą Rady Fundacji CASE. Jest autorką i redaktorem naukowym wielu książek i ponad stu artykułów naukowych w pismach krajowych i zagranicznych.

Zainteresowania badawcze

Polityka społeczna, ubezpieczenia społeczne, migracje

Współautor publikacji wydanej nakładem IPiSS

Wykaz innych publikacji tego autora (w wyborze)

Translate »
Skip to content