Urszula Jeruszka

Komórka organizacyjna:
Zakład Zatrudnienia i Rynku Pracy
telefon:
(+48 22) 53 67 530
Stanowisko:
profesor instytutu
fax:
Stopień naukowy:
dr hab.
e-mail:
u.jeruszka@ipiss.com.pl

Specjalności

Pedagogika pracy, relacje między edukacją a wynikiem pracy

Dyscypliny naukowe

Pedagogika

Notka biograficzna

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor  w Zakładzie Zatrudnienia i Runku Pracy od 2019 r. w Pionie Badawczym Zatrudnienia i Rynku Pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, pracownik naukowy Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Pedagog pracy, specjalizuje się w problematyce efektywności, jakości kształcenia zawodowego, harmonizacji szkolnictwa zawodowego i rynku pracy, modularyzacji i standaryzacji kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowania badawcze

Rynek pracy, zatrudnienie, edukacja zawodowa, efektywność kształcenia zawodowego

Autor lub redaktor publikacji wydanej nakładem IPiSS

  • CZŁOWIEK I ZAWÓD Wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy
  • EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE A RYNEK PRACY
  • KWALIFIKACJE ZAWODOWE. POGLĄDY TEORETYCZNE A RZECZYWISTOŚĆ
  • METODY BADANIA LOSÓW I KARIER ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH
  • OPTYMALIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z PUNKTU WIDZENIA POTRZEB RYNKU PRACY
  • UNOWOCZEŚNIANIE METOD I FORM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian

Współautor publikacji wydanej nakładem IPiSS

Translate »
Skip to content