Zbigniew Klimiuk

Komórka organizacyjna:telefon:
22 53 67 530
Stanowisko:
profesor instytutu, Kierownik Pionu Zatrudnienia i Rynku Pracy
fax:
Stopień naukowy:
dr hab.
e-mail:

Specjalności

Bankowość, finanse międzynarodowe, historia gospodarcza, polityka gospodarcza

Dyscypliny naukowe

Ekonomia

Notka biograficzna

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalności: historia gospodarcza,  polityka gospodarcza. Profesor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Zakładzie Zatrudnienia i Rynku Pracy.

Zainteresowania badawcze

Ekonomia, finanse, zarządzanie, historia gospodarcza, rozwiązania instytucjonalne gospodarki RFN, systemy bankowe i rynki finansowe, problemy transformacji polskiej gospodarki do systemu rynkowego, czynniki rozwoju i wzrostu gospodarczego oraz źródła ich finansowania, międzynarodowy system gospodarczy i finansowy.

Wykaz innych publikacji tego autora (w wyborze)

 • 2011, Wydatki zbrojeniowe a wzrost gospodarczy, Zbigniew Klimiuk (artykuł)
 • 2011, Polityka gospodarcza państw sojuszniczych na okupowanym terytorium Niemiec w latach 1945-1949, Zbigniew Klimiuk (artykuł)
 • 2010, Metody i źródła finansowania wydatków wojennych w Japonii w latach 1937-1945, Zbigniew Klimiuk (artykuł)
 • 2009, The Concept of the Social Market Economy and Economic Policy as the Foundations of Economic Growth In the Federal Republic of Germany, After World War II, ROCZNIKI NAUK SPOŁECZNYCH: EKONOMIA I ZARZĄDZANIE, Zbigniew Klimiuk (artykuł)
 • 2009, The concept of the social market economy and economic policy as the foundations of economic growth in the Federal Republic of Germany, after World War II, Zbigniew Klimiuk (artykuł)
 • 2009, Relacje między bankami a przedsiębiorstwami w gospodarce Niemiec hitlerowskich w latach 30, Zbigniew Klimiuk (artykuł)
 • 2008, Restructuring of Enterprises and Banks in Poland in the Historical Perspective, ROCZNIKI NAUK SPOŁECZNYCH: EKONOMIA I ZARZĄDZANIE, Zbigniew Klimiuk (artykuł)
 • 2007, Economic Mobilization in Germany prior to and during World War II, ROCZNIKI NAUK SPOŁECZNYCH: EKONOMIA I ZARZĄDZANIE, Zbigniew Klimiuk (artykuł)
 • 2007, Economic Mobilization in Germany Prior to and During World War II, Zbigniew Klimiuk |(artykuł)
 • 2006, W jaki sposób właściwie zarządzać kapitałem obrotowym, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Zbigniew Klimiuk (artykuł)
 • 2006, Specyfika i niektóre cechy charakterystyczne niemieckiego systemu bankowego, ROCZNIKI NAUK SPOŁECZNYCH: EKONOMIA I ZARZĄDZANIE, Zbigniew Klimiuk (artykuł)
 • 2006, Kiedy nieruchomości mogą pełnić funkcję gwarancyjną dla inwestorów, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Zbigniew Klimiuk (artykuł)
 • 2006, Jak wybrać strategię zarządzania kapitałem obrotowym, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Zbigniew Klimiuk (artykuł)
 • 2006, Jak inwestować w nieruchomości, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Zbigniew Klimiuk (artykuł)
 • 2005, Wybrane problemy systemów bankowych w krajach wysoko rozwiniętych, ROCZNIKI NAUK SPOŁECZNYCH: EKONOMIA I ZARZĄDZANIE, Zbigniew Klimiuk (artykuł)
 • 2005, Jaki jest wpływ walutowego na działalność przedsiębiorstwa, Serwis Finansowo-Księgowy, Zbigniew Klimiuk (artykuł)
 • 2005, Jak struktura i wzrost kapitału wpływają na efektywność firmy, Serwis Finansowo-Księgowy, Zbigniew Klimiuk (artykuł)
 • 2005, Jak korzystać z instrumentów rynku kapitałowego, Serwis Finansowo-Księgowy, Zbigniew Klimiuk (artykuł)
Translate »
Skip to content