Zdzisław Czajka

Komórka organizacyjna:
Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi
telefon:
(+48 22) 53 67 530
Stanowisko:
profesor instytutu
fax:
Stopień naukowy:
dr hab.
e-mail:
Z.Czajka@ipiss.com.pl

Specjalności

ekonomika pracy, zarządzanie kadrami, zarządzanie przedsiębiorstwem

Dyscypliny naukowe

nauki o polityce, ekonomia

Notka biograficzna

Pracownik instytutu od 1973 r., w latach 2003-2018 profesor w Zakładzie Zarządzania Zasobami Ludzkimi, od 2019 r. w Pionie Badawczym Zatrudnienia i Rynku Pracy.  W latach 1985-1993 kierował Zakładem Płac w IPiSS. Ponadto  Profesor na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku (2003- 2013). Profesor w Wyższej Szkole Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie ( 2005 – 2011).Konsultant ds. wprowadzania zarządzania zasobami ludzkimi w NBP (2003-2005). Wykładowca na studiach podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2004-2007). Wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie od 2014 r.

Specjalizuje się w badaniu wynagrodzeń w sektorze publicznym i prywatnym, przygotował wiele prac analitycznych a także projektów wdrożeniowych w tym zakresie. Współautor metody wartościowania pracy „UMEWAP-95”. Od kilku lat uczestniczy w realizacji projektów badawczych, m.in.  dotyczących  motywacji i satysfakcji z pracy pracowników ZUS, profesjonalizacji usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz rozwijania, uzupełniania i aktualizacji informacji o zawodach oraz jej upowszechniania- Infodoradca +. Autor ponad 170 publikacji monograficznych, poradników i artykułów.

Autor lub redaktor publikacji wydanej nakładem IPiSS

Współautor publikacji wydanej nakładem IPiSS

Wykaz innych publikacji tego autora (w wyborze)

  1. Koncepcje systemu płac przedsiębiorstwa.  wyd. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1999 r. s. 166
  2. Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, wyd. PWE Warszawa 2008, s. 280
  3. Gospodarowanie kapitałem ludzkim, wyd. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2011, s. 217.
Translate »
Skip to content