Zofia Czepulis-Rutkowska

Komórka organizacyjna:
Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
telefon:
(+48 22) 53 67 539
Stanowisko:
Adiunkt
fax:
Stopień naukowy:
dr
e-mail:
zosiar@ipiss.com.pl

Notka biograficzna

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest zabezpieczenie społeczne oraz poziom życia w społeczeństwie, głównie osób starszych. Dr Czepulis-Rutkowska zajmuje się analizą instytucji zabezpieczenia społecznego; przede wszystkim systemów emerytalnych i rentowych oraz opieki długoterminowej ale także, pomocy społecznej i ochrony zdrowia. W pracach badawczych zwraca uwagę na bodźce ekonomiczne stwarzane przez poszczególne instytucje w zależności od zastosowanych metod uzyskiwania uprawnień do świadczeń oraz powiązań pomiędzy tymi instytucjami. Podejmuje też problematykę unijną; zarówno jej aspekt prawny analizując obowiązujące w dziedzinie zabezpieczenia społecznego przepisy a także konsekwencje ich stosowania z punktu widzenia sytuacji dochodowej ludności oraz ponoszonych wydatków. Bada też zróżnicowania instytucjonalne w ramach Unii Europejskiej. W latach 1997-2004 pracowała w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości jako wykładowca oraz prodziekan. Pełniła też funkcje administracyjne w urzędach publicznych. W latach 2003-2010 była dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pełniła, w 2011 roku, funkcję dyrektora Biura Polityki Społecznej w Kancelarii Prezydenta RP. Na obu stanowiskach przygotowywała koncepcje merytoryczne oraz odpowiadała za   organizację wielu konferencji oraz debat w ramach interesującej ją tematyki badawczej. Uczestniczy w pracach grupy ekspertów przygotowujących projekt ustawy opieki długoterminowej. Uczestniczyła też w kilku międzynarodowych projektach badawczych; ostatnio, w 2011 r., w projekcie Międzynarodowego Biura Pracy „Reforma Emerytalna w Europie Środkowej i Wschodniej”. Występowała jako referent na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Zainteresowania badawcze

Systemy emerytalno-rentowe, ekonomika zdrowia, systemy pomocy społecznej

Współautor publikacji wydanej nakładem IPiSS

Wykaz innych publikacji tego autora (w wyborze)

  • Dodatkowe Systemy Emerytalne. Uwarunkowania i konsekwencje w: „Ubezpieczenia społeczne”, nr 3 (96), ZUS, Warszawa 2012
  • Polish Pension System (Polski System Emerytalny) w:  Kenichi Hirose (red.) Pension Reform in Central and Eastern Europe, in times of crisis, austerity (Reformy emerytalne w Europie Środkowej i Wschodniej w czasie kryzysu, ograniczeń, ILO, Genewa 2011
  • Individualization of Entitlements to Benefits against the background of changes and regulations in the European Union (indywidualizacja uprawnień do świadczeń na tle zmian i prawa Unii Europejskiej w: Polityka Społeczna, wydanie specjalne), Warszawa 2010
  • Opieka Długoterminowa – doświadczenia innych krajów w: Opieka Długoterminowa w Polsce – opis, diagnoza, rekomendacje,  Warszawa, 2010
  • Obowiązkowe kapitałowe systemy emerytalne – doświadczenia innych krajów w: Wiktorow A. (red) Reforma ubezpieczeń społecznych w Polsce. Doświadczenia dla Europy, IBnGR, Warszawa 2008
  • Nietypowe formy zatrudnienia a zabezpieczenie społeczne. Czy realizowana jest koncepcja flexicurity w: Rymsza M. (red.) Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, ISP, Warszawa 2005
  • Jednolita przestrzeń emerytalna Unii Europejskiej w: Monkiewicz J. (red.) Jednolity Rynek Ubezpieczeń w Unii Europejskiej, Warszawa, 2005
    Otwarta koordynacja w zakresie zabezpieczenia osób starszych w: Jackowiak U, Malaka A. (red.) Problemy Ubezpieczeń Społecznych, Wrocław 2004
Translate »
Skip to content