9 lutego, 2021

Usługa tłu­maczenia na pol­ski język migowy

Usługa tłu­maczenia „na żywo” na pol­ski język migowy debaty poświę­conej prob­lematyce pracy — tytuł debaty: „Godna praca – wyraz Społecznej Odpowiedzial­ności Biz­nesu“ w ramach pro­jektu:

Translate »
Skip to content